top of page
4.png

PRP
MASTER


TIÊU CHUẨN
Y KHOA
HÀN QUỐC

Đào tạo kĩ thuật độc quyền, sử dụng bộ kit cao cấp để chiết tách prp thuần túy.


Học lí thuyết chuyên môn cùng bác sĩ/ giáo viên Hàn Quốc, đào tạo thực hành tập trung 1:1

1. LÝ THUYẾT PRP

 • Lý Thuyết cơ bản về tầng da

 • Khái niệm PRP là gì ?

 • Điểm khác nhau của phương pháp chiết xuất PRP theo tiêu chuẩn y học Hàn Quốc và phương pháp thông thường (dành cho Khoá Master)

 • Hiệu quả của PRP

 • Mục đích ứng dụng thực tế của PRP

 • Những lưu ý khi thực hiện PRP

 • Cách tạo PRP

 • Cách tiêm PRP

 • 2. LÝ THUYẾT VỀ LẤY MÁU (MASTER)

 • Điểm khác nhau khi lấy máu tĩnh mạch và lấy máu động mạch

 • Những vùng có thể lấy máu

 • Đặc trưng của các mạch máu ở tay

 • Những lưu ý khi lấy máu

 • 3. TÍNH LIÊN QUAN GIỮA PRP VỚI HUYẾT ÁP BÌNH THƯỜNG, HUYẾT ÁP CAO & THẤP

 • Huyết áp và các mạch dễ lấy máu

 • Huyết áp và các mạch khó lấy máu

 • 4. THỰC HÀNH

 • Thực hành lấy máu

 • Cách đo huyết áp và mạch

 • Cách tìm mạch máu dễ nhất

 • Những lưu ý khi lấy máu

 • Thực hành PRP

 • Cách chiết xuất PRP

 • Cách tiêm PRP

 • Thực hiện PRP bằng phương pháp lăn/phi kim (học viện lựa chon, trường hợp học viên không muốn thực hiện bằng MTS thì sẽ thực hiện cấy PRP bằng phương pháp tiêm)

 • Số lượng mẫu thực hành PRP: 2

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồii đến bạn!

bottom of page