top of page

TRUYỀN TRẮNG

Học lí thuyết chuyên môn cùng bác sĩ/ giáo viên Hàn Quốc, đào tạo thực hành tập trung 1:1

  • Kiến thức y khoa cơ bản

  • Cách nhận biết dấu hiệu sinh tồn và chống sốc

  • Cách loại thuốc truyền trắng và cách mix thuốc

  • Cách loại thuốc truyền trắng và cách mix thuốc

  • Cách lấy ven tĩnh mạch

  • Kĩ thuật truyền trắng

  • Luyện tập lấy ven ở nhiều vị trí khác nhau

  • Thực hành truyền trắng trên mẫu thật

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồii đến bạn!

bottom of page